Ana içeriğe geç

Kod fonksiyonları

Bu bölümde, verileri dönüştürmek ve toplamak için Qlik Sense veri yükleme komut dosyalarında kullanılabilen işlevler açıklanmaktadır.

Birçok fonksiyon hem veri kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde aynı şekilde kullanılabilir, ancak bunun bazı istisnaları vardır:

  • Bazı fonksiyonlar yalnızca veri kod dosyalarında kullanılabilir. Bunlar "kod fonksiyonu" olarak ifade edilir.
  • Bazı fonksiyonlar yalnızca grafik ifadelerinde kullanılabilir. Bunlar "grafik fonksiyonu" olarak ifade edilir.
  • Bazı fonksiyonlar hem veri kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir, ancak parametreler ve uygulama bakımından farklar vardır. Bunlar, "kod fonksiyonu" veya "grafik fonksiyonu" olarak ifade edilen ayrı konu başlıklarında açıklanmaktadır.

Sunucu tarafı uzantılar (SSE) için analiz bağlantıları

Analiz bağlantıları tarafından kullanılabilen işlevler, yalnızca analiz bağlantıları yapılandırıldığı ve Qlik Sense başlatıldığı takdirde görünebilir. Analiz bağlantılarını QMC üzerinden yapılandırırsınız. Bkz. Analiz bağlantısı oluşturma (yalnızca İngilizce).

Qlik Sense Desktop uygulamasında, analiz bağlantılarını yapılandırmak için Settings.ini dosyasını düzenlemeniz gerekir; bkz. uygulamasında analiz bağlantılarını yapılandırmaQlik Sense Desktop