Ana içeriğe geç

Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar

Bu bölümde, trigonometrik ve hiperbolik işlemleri yapmaya yönelik fonksiyonlar açıklanmaktadır. Fonksiyonların tümünde bağımsız değişkenler, radyan cinsinden hesaplanan açılara çözümlenen ifadelerdir ve burada x bir gerçek sayı olarak yorumlanmalıdır.

Tüm açılar radyan cinsinden hesaplanır.

Tüm fonksiyonlar hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Examples:  

Aşağıdaki kod örnek bir tablo yükler ve sonra değerler üzerinde hesaplanan trigonometrik ve hiperbolik işlemleri içeren bir tabloyu yükler.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;