Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar

Bu bölümde, trigonometrik ve hiperbolik işlemleri yapmaya yönelik fonksiyonlar açıklanmaktadır. Fonksiyonların tümünde bağımsız değişkenler, radyan cinsinden hesaplanan açılara çözümlenen ifadelerdir ve burada x bir gerçek sayı olarak yorumlanmalıdır.

Tüm açılar radyan cinsinden hesaplanır.

Tüm fonksiyonlar hem veri kod dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Examples:  

Aşağıdaki kod örnek bir tablo yükler ve sonra değerler üzerinde hesaplanan trigonometrik ve hiperbolik işlemleri içeren bir tabloyu yükler.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;