Ana içeriğe geç

FieldNumber - kod fonksiyonu

FieldNumber kod fonksiyonu, daha önce yüklenmiş bir tablo içindeki belirtilen bir alanın sayısını döndürür. Fonksiyon bir LOAD deyimi içinde kullanılırsa, geçerli anda yüklenmekte olan tabloya başvuru yapmamalıdır.

Syntax:  

FieldNumber(field_name ,table_name)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Alanın adı.
table_name Alanı içeren tablonun adı.

field_name alanı table_name içinde yoksa veya table_name mevcut değilse, fonksiyon 0 sonucunu döndürür.

Example:  

LET a = FieldNumber('Customer','tab1');