Ana içeriğe geç

GetNotSelectedCount - grafik fonksiyonu

Bu grafik fonksiyonu fieldname adlı alandaki seçili olmayan değerlerin sayısını döndürür. Bu fonksiyonun ilgili olabilmesi için alan and-modunda olmalıdır.

Syntax:  

GetNotSelectedCount(fieldname [, includeexcluded=false])

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldname Değerlendirilecek alanın adı.
includeexcluded

includeexcluded True olarak belirtilirse, sayım başka bir alandaki seçimler tarafından hariç tutulan seçilen değerleri içerir.

Examples:  

GetNotSelectedCount( Country )

GetNotSelectedCount( Country, true )