Ana içeriğe geç

Directory

BU SAYFADA

Directory

Directory deyimi, yeni bir Directory deyimi oluşturulana dek sonraki LOAD deyimlerinde hangi dizinde veri dosyaları aranacağını belirler.

Syntax:  

Directory[path]

 

Directory deyimi bir path olmadan kullanılır veya unutulursa Qlik Sense, Qlik Sense çalışma dizinine bakar.

Çalışma dizini

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
path

qvf dosyasının yolu olarak yorumlanabilecek bir metin.

Yol, dosyanın yoludur ve şunlardan biri olabilir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Qlik Sense uygulama çalışma dizinine göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

DIRECTORY C:\userfiles\data; // OR -> DIRECTORY data\

LOAD * FROM
[data1.csv] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE (WITHOUT THE FULL PATH)
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD * FROM
[data2.txt] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE UNTIL A NEW DIRECTORY STATEMENT IS MADE
(ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);

See also