Ana içeriğe geç

Replace

Replace öneki, yüklenen tablonun başka bir tablonun yerini alması gerektiğini belirtmek için koddaki bir LOAD veya SELECT deyimine eklenebilir. Bu ayrıca, bu deyimin bir kısmi yeniden yüklemede çalıştırılması gerektiğini belirtir. Replace öneki bir Map deyiminde de kullanılabilir.

Bilgi notuKısmi yeniden yükleme, Qlik Engine JSON API veya Yeniden Yükle düğmesi kullanılarak desteklenir. Yeniden Yükle düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Düğme.

Syntax:  

Replace [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Replace [only] mapstatement

 

Normal (kısmi olmayan) bir yeniden yükleme sırasında, Replace LOAD yapısı normal bir LOAD ifadesi olarak çalışacak, ancak öncesinde bir Drop Table olacaktır. Önce eski tablo kaldırılır, ardından kayıtlar oluşturulur ve yeni bir tablo olarak saklanır.

Concatenate öneki kullanılıyorsa veya aynı alan kümesine sahip bir tablo varsa, bu bırakılacak ilgili tablo olacaktır. Aksi takdirde bırakılacak bir tablo yoktur ve Replace LOAD yapısı normal bir LOAD ile aynı olur.

Kısmi yeniden yükleme aynı şeyi yapar. Tek fark, her zaman bir önceki kod yürütme işleminden bırakılacak bir tablo olmasıdır. Replace LOAD yapısı her zaman önce eski tabloyu bırakır, sonra yeni bir tane oluşturur.

Replace Map...Using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin sadece kısmi yeniden yüklemeler sırasında yürütülmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyici. Normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında dikkate alınmamalıdır.