Ana içeriğe geç

Qlik Sense platformları arasında yayınlama

Uygulamaları, doğrudan bazı Qlik Sense platformları arasında yayınlayamazsınız.

Örneğin, bir uygulamayı Qlik Sense Desktop hizmetinden Qlik Sense Enterprise hizmetine yayınlayamazsınız. Bunun yerine uygulamanın bir kopyasını bir platformdan indirip kopyayı diğer platforma yüklemeniz gerekir. Ardından uygulamayı, kopyalandığı platformda yayınlayabilirsiniz.

Not: Qlik platformları arasında verilerin nasıl paylaşıldığını öğrenmek için Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumluluğumuzu ziyaret edin.
Not: Qlik Sense Desktop içinde uygulamaları yayınlayamazsınız.

Uygulamayı başka bir platforma kopyalarken aşağıdakileri dikkate alın:

  • Hedef platformda veri bağlantılarını yeniden oluşturmanız gerekir.
  • Bazı işlevler hedef platformda desteklenmeyebilir.
  • Belirli eylemleri gerçekleştirmek için uygun ayrıcalıklara sahip olmanız gerekir. Örneğin yalnızca Qlik Sense Enterprise yöneticisi Qlik Management Console üzerinden uygulamaları içe veya dışa aktarabilir.

Uygulamalar, Qlik Sense Enterprise içinde QMC bölümünden içe ve dışa aktarılabilir.

Uygulamalar, SaaS editions of Qlik Sense ortamında, hub'da içe ve dışa aktarılabilir. Dışa aktarmak için bir uygulamada More öğesine tıklayın. İçe aktarmak için Yeni ekle'ye ve ardından Uygulama yükle'ye tıklayın.

Qlik Sense Desktop içinde uygulamalar bu konuma veya bu konumdan kopyalanabilir: C:\Kullanıcılar\kullanıcı adı\Belgeler\Qlik\Sense\Apps