Ana içeriğe geç Skip to complementary content

İfadelerde ana hesaplamaları kullanma

İfadelerde ana hesaplamaları kullanabilirsiniz. Ana hesaplamayı tek başına kullanabilir veya onu kullanarak daha karmaşık bir ifade oluşturabilirsiniz.

İfade düzenleyicisine yazdığınızda, eşleşen ana hesaplamaları içeren bir otomatik tamamlama listesi açılır.

İfade düzenleyicisinde ana hesaplama
Master measure in expression editor.

Bilgi notuAna hesaplama yeniden adlandırılırsa veya silinirse, ifadelerdeki referanslar otomatik olarak güncellenmez. Bu ada göre bir ölçü olmadığından, eski referans ifadede NULL döndürür.

Örnek: Bir ifadede ana hesaplama kullanma

Bu örnek bir ana hesaplama oluşturur ve ardından ana hesaplamayı bir grafik ifadesinde kullanır.

 1. Ana hesaplamayı oluşturun.

  1. Varlıklar panelinden Ana öğeler'e tıklayın.
  2. Hesaplamalar altında Yeni oluştur'a tıklayın.

   Yeni hesaplama oluştur düğmesi
   Create new measure button.

  3. Yeni hesaplama oluştur diyalog penceresinde, ana hesaplama için bir Ad girin ve ardından İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın.

   Yeni hesaplama oluştur iletişim kutusu
   Create new measure window.

  4. İfade düzenleyicide ifadeyi oluşturun.

   İfadeyi yazabilir veya ifade oluşturucu panelinde bulunan seçenekleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İfade düzenleyicisiyle çalışma.

   İfade oluşturucu Count(farklı öğe) kullanarak ifadeyi ekleyin ve ardından Uygula'ya tıklayın.

   İfade düzenleyicide ifade ekleme
   Add expression window.

  5. Yeni hesaplama oluştur iletişim kutusunda Oluştur'a tıklayın.

   Hesaplama oluşturma
   Create measure.

   Yeni ana hesaplama oluşturulur.

   Yeni ana hesaplama
   Create variable for master measure.

 2. Ana hesaplamayı bir grafik ifadesinde kullanın.
  1. Bir uygulamadaki bir sayfaya bir KPI grafiği ekleyin.

   Yeni KPI
   New KPI.

  2. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve ardından Expression öğesine tıklayıp KPI için İfade düzenleyicisini açın.

   İfade düzenleyiciyi açma
   Open expression editor.

  3. Ana hesaplamayı ifadenin içine yazın. Yazarken, mevcut ana hesaplamaları içeren otomatik tamamlama listesini alırsınız. Gerekirse ana hesaplama İfade düzenleyicisinde daha karmaşık ifadeler oluşturmak için kullanılabilir.

   KPI için ifade ekleme
   Create variable for master measure.

  4. KPI'yi görüntülemek için İfade düzenleyicisini kapatın. Özellikler panelinde etiket dahil KPI'nın özelliklerini değiştirebilirsiniz.

   KPI'deki ana hesaplama
   Create variable for master measure.