Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Insight Advisor ile doğal dil kullanma

Insight Advisor, Show me Product Inventory for Japan under 2500 gibi doğal dil aramalarını destekler.

Doğal dil sorguları üç tür filtreyi destekler:

  • Zaman: Saat veya tarih birimi. Örneğin, Show me 2019 Sales.
  • Kategori: Boyutlardan birindeki değer. Örneğin, Show me Sales by Product for Sweden.
  • Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Olgular, karşılaştırmalar ve derecelendirmeler için arama yapabilirsiniz. Olgular, What are my sales veya Show expenses over time for 2019 gibi ifadelerdir. Sorgunuza vs veya compare gibi ifadeler ekleyerek karşılaştırma isteyebilirsiniz. Örneğin, Compare sales to expenses over time. Sorgunuza top ekleyerek sıralama isteyebilirsiniz. Örneğin, Show me top 10 product by sales for 2020.

Bilgi notu

Qlik Sense, İngilizce doğal dil sorgularını destekler.

Qlik Sense dağıtımınız SaaS editions of Qlik Sense kiracısına erişim içeriyorsa, yöneticiler Fransızca, Rusça ve İspanyolca için ek desteği etkinleştirebilir. Desteklenen bir dile ayarlanmayan tarayıcılar için varsayılan olarak İngilizce kullanılır. Dil düğmesinden yeni bir dil seçerek sorgular için kullanılan dili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Windows'ta Qlik Sense Enterprise'da çoklu dil doğal dil sorgularını etkinleştirme (yalnızca İngilizce).

Doğal dil aramalarının, veri modelinizdeki alan adlarını veya değerlerini referans alması gerekir. Ana öğelerinizde etiketleri kullanarak ana öğeleri eş anlamlılar ile de etiketleyebilirsiniz. Eş anlamlı etiketlerinde alt:<terim> biçimini kullanın. Eş anlamlı olarak cities sözcüğünü kullanmak isterseniz alt:cities ana öğesini etiketlersiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Ana öğeleri etiketleme.

Doğal dil sorguları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Doğal Dil Sorgusu özellikleri.

Daha fazla bilgi