Ana içeriğe geç Skip to complementary content

İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan görselleştirmeleri düzenleme

Insight Advisor, analiz türleri tarafından yönlendirilen grafikleri seçer ve oluşturur. Analiz türleri ve grafik işlevleri, sorgunun girişlerine ve verilerin özelliklerine göre seçilir. İş analistleri, uygulamaların iş mantığı bileşenlerini tasarlar ve ayrıca özellikleri düzenleyebilir ve grafiklerin altında yatan işlevleri daha da genişletebilir. Analiz türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor analiz türleri.

Aşağıdaki örneklerde, verilerinizi en iyi yakalayan ve çerçeveleyen görselleştirmeleri geliştirmek için, oluşturulan Insight Advisor grafiklerini özellikler ve ifade düzenleyicisi yoluyla düzenleme yöntemleri gösterilmektedir. Bu örneklerde, Insight Advisor iş mantığı öğretici uygulamasından oluşturulabilen ve daha sonra genişletilebilen grafikler kullanılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. Eğitim – Insight Advisor tarafından verilerin nasıl yorumlanacağını özelleştirme

Bilgi notu

Bu örneklerin ekran görüntüleri SaaS editions of Qlik Sense kaynağından alınmıştır ve Qlik Sense Enterprise on Windowsiçinde farklı olabilir. Örneklerdeki ekran görüntüleri, iş mantığı öğretici uygulamasını yüklediğiniz tarihe bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Mutual Information: İfade düzenleyicide grafik işlevlerini düzenleme

Mutual Information grafik işlevi, iki alan arasındaki toplu karşılıklı bilgileri döndürür. Bu bağımlılık 0 ile 1 arasında ölçülür ve yüzdelik değer olarak biçimlendirilebilir. Insight Advisor, bağımlılığı ifade etmek için bu grafik işlevi tarafından yönlendirilen bir çubuk grafik oluşturur. Aşağıdaki örnekte, bu işleve dayalı olarak bir grafiğin özellikleri değiştirilmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. MutualInfo - grafik fonksiyonu.

 1. İş mantığı öğretici uygulamasında, arama kutusuna bağımlılıklar sorgusunu girin. SalesOffice ile seçili öğeler arasında karşılıklı bağımlılık ifadesini gösteren bir sonuç arayın.

 2. Karşılıklı Bilgi sorgusu için varsayılan sonuçlar

  Default results for the dependencies query in Insight Advisor
 3. Grafikte Sayfaya ekle'yi ve ardından Create new Yeni sayfa oluştur'u seçin.

 4. Uygulamaya genel bakış bölümünde, sayfaları görüntülemek için App objects E-Tablolar'a tıklayın. Yeni sayfam'ı seçin ve sayfa için bir Başlık ve Açıklama girin. Bu örnek için, sayfayı Karşılıklı Bilgiler - Satışlar olarak adlandırın ve isteğe bağlı bir açıklama olarak Satış alanları arasındaki karşılıklı bilgiler ifadesini ekleyin.

 5. Araç çubuğunda Edit object Sayfayı düzenle'ye tıklayın ve karşılıklı bağımlılıklar grafiğini seçin.

 6. SalesOffice ile seçili öğeler arasındaki karşılıklı bağımlılık başlığını, Satışlar hakkında karşılıklı bilgiler olarak değiştirmek için grafik başlığında herhangi bir yere tıklayın.

 7. Bu grafikte analiz edilen alanları değiştirin. Insight Advisor, coğrafya ile ilgili grafiğe dahil etmek için dört hesaplama seçti. SalesOffice uygulamanın mantıksal modelinde bir şehir olarak sınıflandrırıldığından; bu, SalesOffice alanının olası bağımlılıkları konusunda makul bir yorumdu. Özellikler panelindeki hesaplamalarda değişiklik yapın ve onları, Satışlar'ın satış miktarı, satış maliyeti ve satış desteği ile ilgili değişkenler tarafından nasıl etkileneceğini daha iyi yansıtacak alanlar haline getirin.
  1. Özellikler panelinde ve Hesaplamalar bölümünde Veri'yi seçin, SupplierCountry hesaplamasını genişletin. İfadeyi düzenle iletişim kutusunu açmak için İfade alanında Expression öğesini seçin. Uygula'ya tıklayın.
   İfadeyi düzenlemek üzere SalesOffice'i Quantity ile ve SupplierCountry'yi Discount ile değiştirin.
   Etiket alanını seçin. SupplierCountry'yi Quantity and Sales ile değiştirin.
  2. Alan parametrelerini düzenle
   Modify fields in expression
  3. PostalCode hesaplamasını genişletin. İfadeyi düzenle iletişim kutusunu açmak için İfade alanında Expression öğesini seçin.
   İfadeyi düzenlemek üzere SalesOffice'i Sales ile ve PostalCode'u SupportCalls ile değiştirin.
   Etiket alanını seçin. PostalCode'u Support calls and Sales ile değiştirin.
  4. City hesaplamasını genişletin. İfadeyi düzenle iletişim kutusunu açmak için İfade alanında Expression öğesini seçin.
   İfadeyi düzenlemek üzere SalesOffice'i Discount ile ve City'yi Cost of Sale ile değiştirin.
   Etiket alanını seçin. City değerini Discount and Cost of sale ile değiştirin.
  5. Country hesaplamasına sağ tıklayıp Sil'i seçerek hesaplamayı silin.
 8. X ekseni aralığını düzenleyin. Bu üç hesaplama karşılaştırmasının tümü yüksek düzeyde bağımlılık gösterir. Değerlerdeki farklılıkları vurgulamak ve grafiği daha ilginç hale getirmek için çubuk grafiğin aralığını değiştirin:
  1. Görünüm bölümünü ve ardından X ekseni'ni genişletin.
  2. Otomatik olan Aralık değerini Özel olarak değiştirin.
  3. Ayarlanacak değerler için Min/Maks.'ı seçin. Min. değerini 0,9'a, Maks. değerini 1'e ayarlayın.
 9. CheckmarkDüzenleme tamamlandı'yı seçin.
 10. düzenlemesinden sonra Karşılıklı Bilgi tablosu
  Inishgt Advisor Mutual Information chart after modifications

K-Ortalama kümeleme: Kümelerin ve seçimlerin sayısını düzenleme

Insight Advisor, KMeans2D ve KMeansND grafik işlevleri tarafından yönlendirilen bir dağılım grafiği oluşturur. Bu grafik işlevleri, veri noktalarını benzerliğe dayalı olarak kümelere ayırır. KMeans2D işlevi iki boyutu kabul eder ve sonuçları görselleştirme için çok işe yarar. Aşağıdaki örnek, varsayılan olarak Insight Advisor içinde oluşturulan kümelerin sayısını değiştirir ve temel alınan verileri değiştirmek için de seçimleri değiştirir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. KMeans2D - grafik fonksiyonu ve KMeansND - grafik fonksiyonu.

 1. İş mantığı eğitimi uygulamasında, arama kutusuna Brüt Kâra ve Satışa Göre Müşteri sorgusunu girin. sum(Satışlar) ve sum(Brüt Kâr) (K-Ortalama) ile kümelenmiş müşteri başlıklı sonucu arayın.

 2. K-ortalama sorgusu için varsayılan sonuçlar

  Default results for Kmeans query in IA
 3. Grafiğin sağ alt kısmından Sayfaya ekle'yi ve ardından Create new Yeni sayfa oluştur'u seçin.

 4. Uygulamaya genel bakış bölümünde, sayfaları görüntülemek için App objects E-Tablolar'a tıklayın. Yeni sayfam'ı seçin ve sayfaya bir Başlık ile Açıklama girin. Bu örnek için, sayfaya Satışlara göre kümelenmiş müşteriler adını verin ve Satışlar ve Brüt Kâr tarafından müşteri verilerine uygulanan K-ortalama açıklamasını ekleyin.

 5. Araç çubuğunda Edit object Sayfayı düzenle'yi ve ardından k-ortalama küme grafiğini seçin.

 6. Dağılım grafiğini değiştir:
  1. Grafiği büyüt: Sağ alt köşeyi sürükleyerek grafiği tuvali kaplayacak şekilde büyütün.
  2. Küme sayısı bağımsız değişkenini düzenleyin. Görünüm bölümünü ve ardından Renkler ve gösterge'yi genişletin. Insight Advisor, kümeleri boyuta göre renklendirmiştir. İfade düzenleyicisini açmak için Boyut seç alanı altında Expression öğesini seçin. 0 değerini 6 yaparak num_clusters bağımsız değişkenini değiştirin (Insight Advisor, küme sayısı için 0 girilirse, bu veri kümesi için en uygun küme sayısının otomatik olarak belirlendiği otomatik kümeleme işlevini kullanır). Uygula'yı seçin.
  3. İfadedeki ilk parametreyi düzenleyin

   Modify color by dimension expression by chanigng the num_clusters argument.
  4. Eksen aralıklarını düzenle: Gereksiz yere oluşturulan varsayılan grafik 0'dan küçük bir aralık gösterir. Negatif sayılar bu bağlamda anlamlı değildir ve bu aralık grafikte yer kaplar. Görünüm bölümünde, X ekseni: Satışlar'ı genişletin ve Aralık için Otomatik yerine Özel seçeneğini belirleyin. Min değerinin otomatik olarak 0'a ayarlanıp sıfırlandığına dikkat edin. Y ekseni: Brüt Kâr'ı genişletin ve Aralık için Otomatik yerine Özel seçeneğini belirleyin, ardından Min'in Y ekseni için de otomatik olarak 0'a ayarlanıp sıfırlandığına dikkat edin.
 7. CheckmarkDüzenleme bitti'yi seçin.
 8. Verilerin seçimini kaldır: İstenmeyen öğelerin seçimi kaldırılarak veriler grafikten çıkarılabilir. CheckmarkDüzenleme tamamlandı'yı seçerek düzenleme modundan çıkın ve araç çubuğundan Selections tool öğesini açın. Müşteri'yi arayın ve aşağıdakiler dışında tüm müşterileri seçin: Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite.

 9. Düzenlemelerden sonra K-Ortalama dağılım grafiği

  Kmeans scatterplot chart after modifications

Dönem karşılaştırması analizi Analiz dönemini değiştirme

Insight Advisor, bir hesaplama grubuyla tercih edilen bir varsayılan takvim dönemini kullanmaya yönelik davranışların oluşturulmasını destekler. Aşağıdaki örnek, farklı bir döneme ilişkin sonuçları görüntülemek için takvim döneminin nasıl değiştirileceğini gösterir. Geçen ay yerine geçen yıla ait satışları görüntüleyen bir Dönem karşılaştırması grafiği oluşturmak için takvim dönemi özelliğini değiştirebilirsiniz.

 1. İş mantığı öğretici uygulamasından, arama kutusuna Satışları göster sorgusunu girin. Dönem karşılaştırması sonucunu bulun.

 2. Satış sorgusu için dönem karşılaştırması sonucu

  Results for show me sales query
 3. Sağdaki seçenekleri görüntülemek için Dönem karşılaştırması grafiğini seçin.
 4. Takvim dönemi seçeneklerini görüntülemek için özellikler panelinde Analiz dönemi'ni genişletin.
 5. Üç aylık dönem karşılaştırması'nı seçin.
 6. Dönem 1'deki değeri 2020-Ç1 olarak değiştirin.
 7. Dönem 2'deki değeri 2021-Ç1 olarak değiştirin.
 8. Satışlar artık 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla 2021'in ilk çeyreğinin sonuçlarını gösterir.
 9. Analiz dönemini değiştirdikten sonra dönem analizi grafiği

  Period over period chart after editing analysis period