Ana içeriğe geç Skip to complementary content

RowNo - grafik fonksiyonu

RowNo(), bir tablodaki geçerli sütun segmentinde bulunan geçerli satırın numarasını döndürür. Bit eşlem grafikleri için RowNo(), grafiğin düz tablo eşdeğerindeki geçerli satırın numarasını döndürür.

Tablo veya tablo eşdeğeri birden çok dikey boyuta sahipse, geçerli sütun segmenti, alanlar arası sıralama düzenindeki son boyutu gösteren sütun haricinde tüm boyut sütunlarında geçerli satır olarak yalnızca aynı değerlere sahip satırları içerir.

Bilgi notuGrafiğin ifadelerinden herhangi birinde RowNo() kullanıldığında, grafiklerdeki y-değerleri üzerinde sıralamaya veya tablolardaki ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Syntax:  

RowNo([TOTAL])

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Data
Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip   2 10
Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar
Customer, UnitSales boyutlarını içeren bir tablodan oluşan bir görselleştirme oluşturun ve RowNo( ) ile RowNo(TOTAL) öğelerini Segmentteki Satır ve Row Number etiketli hesaplamalar olarak ekleyin.

Row in Segment sütunu, Astrida müşterisine ait UnitSales değerlerini içeren sütun segmenti için 1,2,3 sonuçlarını gösterir. Daha sonra satır numaralandırması bir sonraki sütun segmenti (yani, Betacab) için tekrar 1'den başlar.

Row Number sütunu, tablodaki satırları saymak için kullanılabilecek boyutları göz ardı eder.

Şu ifadeyi ekleyin:

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

(hesaplama olarak).

Bu ifade, her bir sütun segmentindeki ilk satır için 0 döndürür. O halde, sütun şöyle gösterilir:

0, 2.25, 1.1111111, 0, 2.5, 5, 0, 2.375, 0 ve 4.

Örneklerde kullanılan veriler:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Daha fazla bilgi