Ana içeriğe geç

Column - grafik fonksiyonu

Column(), bir düz tabloda ColumnNo karşılığı olan sütunda bulunan değeri döndürür (boyutlar göz ardı edilir). Örneğin, Column(2) ikinci hesaplama sütununun değerini döndürür.

Syntax:  

Column(ColumnNo)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
ColumnNo Hesaplama içeren tablodaki bir sütunun sütun numarası.
Bilgi notuColumn() fonksiyonu boyut sütunlarını göz ardı eder.

Limitations:  

ColumnNo, hesaplaması bulunmayan bir sütuna referansta bulunuyorsa, NULL değeri döndürülür.

Yinelemeli çağrılar NULL sonucunu döndürür.

Examples and results:  

Example: Toplam satışların yüzdesi

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 505 29.70
A AA 16 4 64 505 12.67
A BB 9 9 81 505 16.04
B BB 10 5 50 505 9.90
B CC 20 2 40 505 7.92
B DD 25 - 0 505 0.00
C AA 15 8 120 505 23.76
C CC 19 - 0 505 0.00

Example: Seçili müşteri için satışların yüzdesi

Customer Product UnitPrice UnitSales Order Value Total Sales Value % Sales
A AA 15 10 150 295 50.85
A AA 16 4 64 295 21.69
A BB 9 9 81 295 27.46
Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Order Value şu ifadeyle bir hesaplama olarak tabloya eklenir:  Sum(UnitPrice*UnitSales).

Total Sales Value şu ifadeyle bir hesaplama olarak eklenir: Sum(TOTAL UnitPrice*UnitSales)

% Sales şu ifadeyle bir hesaplama olarak eklenir: 100*Column(1)/Column(2)

Column(1) sonucu, ilk hesaplama sütunu olması nedeniyle Order Value sütunundan alınır.

Column(2) sonucu, ikinci hesaplama sütunu olması nedeniyle Total Sales Value sütunundan alınır.

Toplam satışların yüzdesi örneğinde % Sales sütunundaki sonuçlara bakın.

Customer A seçimini yapın.

Seçim, Total Sales Value ve dolayısıyla da %Sales değerlerini değiştirir. Seçili müşteri için satışların yüzdesi örneğine bakın.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!