Ana içeriğe geç

Round - kod ve grafik fonksiyonu

Round(), offset sayısı ile kaydırılan step'in en yakın çarpanına yukarı veya aşağı doğru yuvarlama sonucunu döndürür.

Yuvarlanacak sayı bir aralığın tam ortasındaysa, yukarı yuvarlanır.

Syntax:  

Round(x[, step[, offset]])

Return data type: sayısal

Bilgi notuKayan nokta sayısını yuvarlıyorsanız, hatalı sonuçlar görebilirsiniz. Bu yuvarlama hataları, kayan nokta sayılarının sınırlı sayıda ikili basamakla ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, sonuçlar zaten yuvarlanmış bir sayı kullanılarak hesaplanır. Bu yuvarlama hataları çalışmanızı etkileyecekse, sayıları çarparak yuvarlamadan önce tamsayılara dönüştürün.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
x Giriş sayısı.
step Aralık artışı. Varsayılan değer 1'dir.
offset

Adım aralığının tabanını tanımlar. Varsayılan değer 0'dir.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Round(3.8 )

4 döndürür

Bu örnekte, adımın boyutu 1'dir ve adım aralığının tabanı 0'dır.

Aralıklar: ...0 <= x <1, 1 <= x < 2, 2<= x <3, 3<= x <4...

Round(3.8,4 )

4 döndürür

Round(2.5 )

3 döndürür. 2,5 sayısı varsayılan adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.

Round(2,4 )

4 döndürür. 2 sayısı 4'ün adım aralığının tam yarısında olduğundan yukarı yuvarlanır.

Bu örnekte, adımın boyutu 4'dir ve adım aralığının tabanı 0'dır.

Aralıklar ...0 <= x <4, 4 <= x <8, 8<= x <12... şeklindedir

Round(2,6 )

0 döndürür. 2 sayısı 6'nın adım aralığının yarısından küçük olduğundan aşağı yuvarlanır.

Bu örnekte, adımın boyutu 6'dir ve adım aralığının tabanı 0'dır.

Aralıklar ...0 <= x <6, 6 <= x <12, 12<= x <18... şeklindedir

Round(3.88 ,0.1)

3,9 döndürür

Bu örnekte, adımın boyutu 0,1'dir ve adım aralığının tabanı 0'dır.

Aralıklar: ... 3.7 <= x <3.8, 3.8 <= x <3.9, 3.9 <= x < 4.0...

Round(3.88 ,5)

5 döndürür

Round(1.1 ,1,0.5)

1,5 döndürür

Bu örnekte, adımın boyutu 1'dir ve adım aralığının tabanı 0,5'dır.

Aralıklar: ...0.5 <= x <1.5, 1.5 <= x <2.5, 2.5<= x <3.5...