Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Frac - kod ve grafik fonksiyonu

Frac(), x öğesinin kesir bölümünü döndürür.

Kesir, Frac(x ) + Floor(x ) = x olacak şekilde tanımlanır. Basitçe ifade etmek gerekirse şu anlama gelir: Pozitif bir sayının kesirli kısmı, sayının kendisi (x) ile sayıdan önce gelen tamsayı arasındaki farktır.

Örneğin: 11,43 sayısının kesirli kısmı = 11,43 - 11 = 0,43

Negatif bir sayı için, örneğin, -1,4 için, Floor(-1.4) = -2 olur ve bize şu sonucu verir:

-1,4 sayısının kesirli kısmı = -1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
x Kesir getirilecek sayı.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar
Frac( 11.43 )

0,43 döndürür

Frac( -1.4 )

0,6 döndürür