Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Even - kod ve grafik fonksiyonu

Even(), integer_number öğesinin çift tamsayı ya da sıfır olması durumunda True (-1) döndürür. integer_number tek tamsayıysa False (0) döndürür ve integer_number bir tamsayı değilse de NULL döndürür.

Syntax:  

Even(integer_number)

Return data type: Boole

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Even( 3 )

0 döndürür, False

Even( 2 * 10 )

-1 döndürür, True

Even( 3.14 )

NULL döndürür