Ana içeriğe geç

BitCount - kod ve grafik fonksiyonu

BitCount(), bir ondalık sayının ikili eş değerinde kaç bitin 1 olarak ayarlandığını döndürür. Yani fonksiyon, integer_number içinde ayarlı bitlerin sayısını döndürür; burada integer_number, imzalı bir 32 bitlik tam sayı olarak yorumlanır.

Syntax:  

BitCount(integer_number)

Return data type: tamsayı

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar
BitCount ( 3 ) 3, ikili 11 olduğundan, bu ifade 2 döndürür
BitCount ( -1 ) -1 ikili biçimde 64 bir olduğundan, bu ifade 64 döndürür