Ana içeriğe geç

GetFieldSelections - grafik fonksiyonu

GetFieldSelections(), bir alandaki geçerli seçimler ile bir dize döndürür.

Değerlerin ikisi dışında tümü ya da biri dışında tümü seçilirse, sırasıyla 'NOT x,y' veya 'NOT y' biçimi kullanılır. Tüm değerleri seçerseniz ve tüm değerlerin sayımı max_values değerinden büyükse, ALL metni döndürülür.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Ölçülecek veri aralığını içeren alan.
value_sep Alan değerleri arasına koyulacak ayırıcı. Varsayılan, ', ' işaretidir.
max_values

Ayrı ayrı listelenecek olan alan değerlerinin maksimum sayısıdır. Çok sayıda değer seçildiğinde, bunun yerine 'x/y değer' biçimi kullanılır. Varsayılan 6'dır.

state_name

Belirli bir görselleştirme için seçilen alternatif durumun adı. state_name bağımsız değişkeni kullanılırsa yalnızca belirtilen durum adıyla ilişkili seçimler hesaba katılır.

Daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Examples and results:  

Aşağıdaki örnekte, bir filtre bölmesine yüklenen First name alanı kullanılmaktadır.

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

John ve Peter seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

First name içinde John, Sue, Mark seçildiği varsayılırsa.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

'NOT Jane;Peter'; çünkü max_values bağımsız değişkeninin değeri olarak 2 değeri belirtilmektedir. Aksi takdirde, sonuç John; Sue; Mark. olurdu.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');