Ana içeriğe geç

Metin dosyalarından NULL değerler oluşturma

Metin dosyasında veya inline cümlesinde geçtiğinde gerçek bir NULL değer olarak yorumlanacak bir sembol tanımlanabilir. Şu deyimi kullanın:

SET NULLINTERPRET=<sym>;

<sym> sembolü NULL olarak yorumlanmalıdır. <sym> herhangi bir dize olabilir.

Bu fonksiyonu varsayılan yorumlamaya sıfırlamak için şunu kullanın:

SET NULLINTERPRET=;

Not: NULLINTERPRET öğesinin kullanımı yalnızca metin dosyalarından ve satır içi cümlelerinden gelen verileri etkiler!