Ana içeriğe geç

Rename field

BU SAYFADA

Rename field

Bu kod fonksiyonu, bir veya daha fazla var olan QlikView alanını yüklendikten sonra yeniden adlandırır.

Not: QlikView içinde bir alan ve bir değişken için aynı adın kullanılması önerilmez.

rename field veya rename fields söz dizimlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Rename field bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
mapname Bir veya daha fazla eski ve yeni alan adı çifti içeren önceden yüklenmiş eşleme tablosunun adı.
oldname Eski dosya adı.
newname Yeni dosya adı.

Limitations:  

Farklı şekilde adlandırılmış iki alan, aynı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırılamaz. Kod hatasız çalışır, ancak ikinci alan yeniden adlandırılmaz.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;