Ana içeriğe geç

Drop table

BU SAYFADA

Drop table

Bir veya daha fazla QlikView dahili tablosu kod yürütmesi sırasında istenildiği zaman veri modelinden ve dolayısıyla bellekten drop table deyimi aracılığıyla bırakılabilir.

Syntax:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

Not: drop table ve drop tables biçimlerinin ikisi de kabul edilir.

Aşağıdaki öğeler bunun sonucu olarak kaybolur:

  • Gerçek tablolar.
  • Geriye kalan tabloların parçası olmayan tüm alanlar.
  • Özel olarak bırakılan tablolardan gelen geriye kalan alanlardaki alan değerleri.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
drop table Orders, Salesmen, T456a; Bu satır bellekten üç tablonun bırakılmasına yol açar.

Tab1:

Load * Inline [

Customer, Items, UnitPrice

Bob, 5, 1.50

];

 

Tab2:

LOAD Customer, Sum( Items * UnitPrice ) as Sales

resident Tab1

group by Customer;

 

drop table Tab1;

Tab2 tablosu oluşturulduktan sonra, Tab1 tablosu bırakılır.