Ana içeriğe geç

Replace

Replace öneki, yüklenen tablonun başka bir tablonun yerini alması gerektiğini belirtmek için koddaki bir LOAD veya SELECT deyimine eklenebilir. Bu ayrıca, bu deyimin bir kısmi yeniden yüklemede çalıştırılması gerektiğini belirtir. Replace öneki bir Map deyiminde de kullanılabilir.

Syntax:  

Replace[only][Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Replace[only]mapstatement

 

Normal (kısmi olmayan) bir yeniden yükleme sırasında, ReplaceLOAD yapısı normal bir LOAD deyimi olarak çalışır ancak öncesine bir DropTable eklenir. Önce eski tablo bırakılır, ardından kayıtlar oluşturulur ve yeni bir tablo olarak depolanır.

Concatenate öneki kullanılıyorsa veya aynı alan kümesine sahip bir tablo varsa bu, bırakılacak ilgili tablo olacaktır. Aksi takdirde bırakılacak bir tablo yoktur ve ReplaceLOAD yapısı normal bir LOAD ile aynı olur.

Kısmi bir yeniden yükleme işlemi de aynı şeyi yapar. Tek fark, her zaman önceki komut dosyası yürütmesinden gelen bırakılacak bir tablo olmasıdır. ReplaceLOAD yapısı her zaman önce eski tabloyu bırakır, ardından yeni bir tablo oluşturur.

Replace Map...Using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Replace bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında göz ardı edilmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyicidir.

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç

Tab1:

Replace LOAD * from File1.csv;

Hem normal hem de kısmi yeniden yükleme sırasında QlikView Tab1 tablosu başlangıçta bırakılır. Daha sonra, File1.csv dosyasından yeni veriler yüklenir ve Tab1 içinde depolanır.

Tab1:

Replace only LOAD * from File1.csv;

Normal yeniden yükleme sırasında bu deyim göz ardı edilir.

Kısmi yeniden yükleme sırasında, önceden Tab1 olarak adlandırılmış herhangi bir QlikView tablosu başlangıçta bırakılır. Daha sonra, File1.csv dosyasından yeni veriler yüklenir ve Tab1 içinde depolanır.

Tab1:

LOAD a,b,c from File1.csv;

Replace LOAD a,b,c from File2.csv;

Normal yeniden yükleme sırasında, File1.csv dosyası ilk olarak QlikView Tab1 tablosuna okunur, ancak daha sonra hemen bırakılır ve File2.csv dosyasından yüklenen yeni verilerle değiştirilir. File1.csv dosyasından alınan tüm veriler kaybolur.

Kısmi yeniden yükleme sırasında QlikView Tab1 tablosunun tamamı başlangıçta bırakılır. Daha sonra File2.csv dosyasından yüklenen yeni verilerle değiştirilir.

Tab1:

LOAD a,b,c from File1.csv;

Replace only LOAD a,b,c from File2.csv;

Normal yeniden yükleme sırasında, veriler File1.csv dosyasından yüklenir ve Tab1 QlikView tablosunda depolanır. File2.csv göz ardı edilir.

Kısmi yeniden yükleme sırasında QlikView Tab1 tablosunun tamamı başlangıçta bırakılır. Daha sonra File2.csv dosyasından yüklenen yeni verilerle değiştirilir. File1.csv dosyasından alınan tüm veriler kaybolur.

See also: