Ana içeriğe geç

Do..loop

BU SAYFADA

Do..loop

do..loop kontrol deyimi, mantıksal koşul sağlanıncaya kadar (veya sağlandığı sırada) bir veya daha fazla deyimi çalıştıran bir kod yineleme yapısıdır.

Syntax:  

Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

 

Not: do..loop deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, üç olası cümlesinin her biri (do, exit do ve loop) satır sınırını geçmemelidir.

Arguments:  

Do bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
condition

True veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.

statements

Bir veya daha fazla QlikView kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

while / until

while veya until koşullu cümleleri herhangi bir do..loop deyimi içinde yalnızca bir kez görünmelidir; yani ya do öğesinden sonra ya da loop öğesinden sonra görünmelidir. Her bir koşul yalnızca karşılaşıldığı ilk seferde yorumlanır, ancak döngü içinde karşılaşıldığı her seferinde değerlendirilir.

exit do

Döngü içinde bir exit do cümlesiyle karşılaşılırsa, kodun yürütülmesi döngünün sonunu belirten loop cümlesinden sonra gelen ilk deyime aktarılır. Bir exit do cümlesi, when veya unless sonekinin isteğe bağlı kullanımıyla koşullu hale getirilebilir.

Example:  

// LOAD files file1.csv..file9.csv

Set a=1;

Do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

Loop

See also