Ana içeriğe geç

Call

call kontrol ifadesi, önceki bir sub deyimiyle tanımlanmış olması gereken bir alt rutini çağırır.

Syntax:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Arguments:  

Call bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
name Alt rutinin adı.
paramlist Alt rutine gönderilecek olan gerçek parametrelerin virgülle ayrılmış listesi. Listedeki her öğe bir alan adı, değişken veya rastgele seçilmiş bir ifade olabilir.

Bir call deyimiyle çağrılan alt rutin, kod yürütme sırasında daha önce karşılaşılan bir sub ile tanımlanmış olmalıdır.

Parametreler alt rutine kopyalanır ve call deyimindeki parametre bir değişkense ve bir ifade değilse, alt rutinden çıktıktan sonra tekrar dışarı kopyalanır.

Limitations:  

call deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgül veya satır sonu ile bittiğinden, satır sınırını geçmemelidir.

Example 1:  

// Example 1

Sub INCR (I,J)

I = I + 1

Exit Sub when I < 10

J = J + 1

End Sub

Call INCR (X,Y)

 

Example 2:  

// Example 2 - List all QV related files on disk

sub DoDir (Root)

For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc'

For Each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)

LOAD

'$(File)' as Name, FileSize( '$(File)' ) as

Size, FileTime( '$(File)' ) as FileTime

autogenerate 1;

Next File

Next Ext

For Each Dir in dirlist (Root&'\*' )

Call DoDir (Dir)

Next Dir

End Sub

Call DoDir ('C:')