Ana içeriğe geç

Text - kod ve grafik fonksiyonu

Text(), sayısal yorumlama mümkün olsa bile, ifadeyi metin olarak işlem görmeye zorlar.

Syntax:  

Text (expr)

Return data type: dual

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç Sonuç değeri
Text( A )
burada A=1234
Dize:

1234

Sayı: -
Text( pi( ) ) Dize:

3.1415926535898

Sayı: -