Ana içeriğe geç Skip to complementary content

QVD dosyaları

QVD (QlikView Verisi) dosyası, QlikView'dan dışarı aktarılmış bir veri tablosu içeren bir dosyadır. QVD, yerel bir QlikView biçimidir ve yalnızca QlikView'a yazılabilir ve QlikView tarafından okunabilir. Dosya biçimi bir QlikView kodundan veri okuma sırasında hız sağlamak için optimize edilmiştir, ancak oldukça kompakt olan yapısını korumaktadır. Bir QVD dosyasından veri okumak, normalde diğer veri kaynaklarından okumaktan 10-100 kat daha hızlıdır.

QVD dosyaları iki modda okunabilir: standart (hızlı) ve optimize (daha hızlı). Seçilen mod, QlikView kod altyapısı tarafından otomatik olarak belirlenir. Optimize mod yalnızca tüm yüklü alanların herhangi bir dönüşüm (alanlar üzerinde etkili olan formüller) olmadan okunduğu durumlarda kullanılabilir, ancak alanların yeniden adlandırılmasına izin verilir. QlikView olanağının kayıtların paketini açmasına neden olan bir WHERE cümlesi de optimize yüklemeyi devre dışı bırakır. Bir alan dönüşümü gerçekleştirildiğinde optimize edilmiş bir .qvd, standart Çıkar-Dönüştür-Yükle (ETL) olanağı uyarınca çıkarılır ve işlenir, bu işlem performansta düşüşe neden olur. Belirtilen biçim korunmayacak ve bunun yerine alttaki ham sayı biçimi kullanılacak ve tanınacaktır. Bir .qvd içindeki alanın dönüşümlerine izin verilir, önceki "Optimize edilmiş" .qvd bu durumda standart optimize edilmemiş .qvd olur.

QVD dosyası tam olarak bir veri tablosu içerir ve üç parçadan oluşur:

 1. Tablodaki alanları, sonraki bilgilerin düzenini ve bazı diğer meta verileri açıklayan doğru biçimlendirilmiş bir XML üstbilgisi (UTF-8 karakter kümesinde).
 2. Bayt dolgulamalı biçimdeki sembol tabloları.
 3. Bit dolgulamalı biçimdeki gerçek tablo verisi.

QVD Dosyalarının Amacı

QVD dosyalar birçok amaçla kullanılabilir. En az dört ana kullanım kolayca tanımlanabilir. Birden fazla kullanım, belirli bir durum için geçerli olabilir:

Yükleme Hızını Artırma

Değişmeyen veya yavaş değişen giriş verilerinin QVD dosyalarında ara belleğe alınmasıyla, kod yürütme büyük veri kümeleri için önemli ölçüde hızlandırılır.

Veritabanı Sunucularında Yükü Azaltma

Harici veri kaynaklarından alınan verilerin miktarı da önemli ölçüde azaltılabilir. Bu, harici veritabanları ve ağ trafiği üzerindeki iş yükünü azaltır. Ayrıca, birkaç QlikView kodunun aynı verileri paylaştığı durumlarda, verilerin kaynak veritabanından bir QVD dosyasına bir kez yüklenmesi gerekir. Diğer uygulamalar aynı verileri bu QVD dosyası üzerinden kullanabilir.

Birden Çok QlikView Uygulamasına Ait Verileri Birleştirme

Binary kod deyimiyle, tek bir QlikView uygulamasından başka bir QlikView uygulamasına veri yüklemek mümkündür; ancak QVD dosyalarıyla, bir QlikView kodu herhangi bir sayıda QlikView uygulamasına ait verileri birleştirebilir. Bu, örneğin farklı iş birimlerine ait benzer verileri birleştiren uygulamalar için yeni olasılıkların önünü açar.

Artışlı Yükleme

Yaygın olarak görülen birçok durumda QVD fonksiyonu, büyümekte olan bir veritabanından özel olarak yeni kayıtlar yükleme anlamına gelen artışlı yüklemeyi kolaylaştırmak için kullanılabilmektedir.

Artışlı yükleme için QVD dosyalarını kullanma

QVD Dosyaları Oluşturma

QVD dosyası, üç farklı yöntemden biriyle oluşturulabilir:

 1. QlikView kodundaki store komutunu kullanarak açık oluşturma ve adlandırma. Kod içinde önceden okunan bir tablonun veya bunun bir parçasının seçtiğiniz bir konumdaki açıkça adlandırılmış bir dosyaya dışarı aktarılmasını belirtmeniz yeterlidir.
 2. Koddan otomatik oluşturma ve bakım. QlikView bir load veya select deyiminden önce buffer önekini kullanarak, belirli koşullar altında verileri yeniden yüklerken orijinal veri kaynağının yerine kullanılabilecek bir QVD dosyasını otomatik olarak oluşturur.
 3. Düzen veya Dahili Makro Yorumlayıcısı üzerinden açık, manuel oluşturma ve adlandırma. Veriler, QlikView düzeninden GUI komutları veya Otomasyon makroları yoluyla dışarı aktarılabilir. GUI içinde, çoğu sayfa nesnesinin nesne menüsünde bulunan Dışarı Aktar... komutu altındaki olası dışarı aktarma biçimlerinden biri olarak QVD'yi bulabilirsiniz.

  Dahili Makro Yorumlayıcısı

Sonuç olarak elde edilen QVD dosyaları arasında örneğin okuma hızı vb. açısından bir fark yoktur.

QVD Dosyalarından Veri Okuma

Aşağıdaki yöntemlerle, QVD dosyası QlikView olanağına okunabilir veya QlikView tarafından bu dosyaya erişilebilir:

 1. QVD dosyasını açık veri kaynağı olarak yükleme. QVD dosyalarına, tüm diğer metin dosyası türlerinde (csv, fix, dif, biff vb.) olduğu gibi QlikView kodundaki bir load deyimi ile referansta bulunulabilir. Dosya Sihirbazı: Tür, QVD dosyalarını aynı ilkelere göre işler.

  Dosya Sihirbazı: Tür

 2. Örnekler:  

  load * from xyz.qvd (qvd);
  load Name, RegNo from xyz.qvd (qvd);
  load Name as a, RegNo as b from xyz.qvd (qvd);
 3. Arabelleğe alınan QVD dosyalarını otomatik olarak yükleme. Buffer öneki load veya select deyimlerinde kullanıldığında, okumaya yönelik açık deyimler gerekli değildir. QlikView, orijinal load veya select deyimiyle veri almaya kıyasla, QVD dosyasına ait verileri ne ölçüde kullanacağını belirler.
 4. QVD dosyalarına kod aracılığıyla erişme. Birkaç kod fonksiyonu (tümü qvd ile başlayan), QVD dosyasının XML üstbilgisinde bulunan verilerle ilgili çeşitli bilgileri almak için kullanılabilir.

  Dosya fonksiyonları

Yıldız işareti içeren QVD'lerin içe aktarılması desteklenmemektedir.

QVD şifrelemesi

QVD dosyalarındaki hassas verileri, verilerinize erişim elde edecek kişileri denetlemenize imkan veren ve müşteri tarafından sağlanan anahtar çiftleriyle şifreleyebilirsiniz.

Şifreleme, şifrelemenin etkinleştirildiği ve sertifika parmak izinin eklendiği settings.ini dosyasında yapılandırılır. QVD şifrelemesi varsayılan olarak etkin değildir.

Şifrelenmiş QVD dosyaları okunurken, daha eski Qlik Sense ve QlikView sürümleri hata döndürür.

QVD Şifrelemesi (yalnızca İngilizce).

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com