Ana içeriğe geç

Yerel nesneler ve sunucu nesneleri

BU SAYFADA

Yerel nesneler ve sunucu nesneleri

Üç farklı türde sayfa nesnesi vardır:

Belge sayfa nesneleri, qvw belgesi içinde saklanır. Bunlar, yerel olarak veya QlikView Server'dan kim tarafından açılırsa açılsın, her zaman için kullanılabilir durumdadır.

Kişisel sunucu nesneleri, yalnızca QlikView Server'daki bir belgeyle çalışırken ve yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar için kullanılabilir durumdadır. Bunlar, sunucu üzerindeki bir depolama olanağında depolanır ve kimliğinin doğrulandığı herhangi bir bilgisayardan kullanıcının erişimine açıktır. Kişisel sunucu nesneleriniz, Görünüm menüsünden erişilebilen sunucu nesneleri bölmesinde yönetilebilir.

Paylaşılan sunucu nesneleri yalnızca QlikView Server'da bir belgeyle çalışırken ve yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar için kullanılabilir durumdadır. Kişisel sunucu nesnesini oluşturan herhangi bir kullanıcı, bu nesneyi paylaşılan olarak işaretleyebilir. Bunlar ardından diğer kullanıcılar tarafından da kullanılabilir duruma gelir. Kişisel sunucu nesneleri gibi, paylaşılan sunucu sayfa nesneleri de sunucuda bir depolamada saklanır. Kullanılabilir paylaşılan sunucu nesneleri, Görünüm menüsünden erişilebilen sunucu nesneleri bölmesinde yönetilebilir.