Ana içeriğe geç

Pivot tablolardaki satırların toplamı

BU SAYFADA

Pivot tablolardaki satırların toplamı

QlikView düz tablosu, toplamları için satırların basit toplamı ve hesaplanan ifade toplamından oluşan iki seçeneğe sahiptir. QlikView pivot tablosunda bu seçenek yoktur. Pivot tablosu toplamları her zaman için ifade toplamı olarak hesaplanır.

Bu ikisi birbirinden farklı olduğunda satırların toplamının ilgili olması nadir bir durum olacağından, bu normalde iyi bir şeydir.

Uyarı: Saf toplama işlemleri dışındaki her türlü toplamalarda satırların toplamını kullanırken çok dikkatli olun.

Bu hatırlatmayı yaptığımıza göre, aşağıdaki bölümde satır toplamlarının toplamının istenilen sonuç olduğu bir örneği sunalım.

Example:  

Bu örnekte, üç öğrenciden oluşan takımların üç farklı dersteki notlarına göre puan aldığı bir okul yarışması var. Takım, her bir dersten grup içinde en yüksek notu seçebilir ve ardından bu üç en yüksek notu toplam için bir araya getirebilir. Aşağıdaki veri koddan okunmuştur:

Example table data with Class, Name, and Score fields

Boyut olarak Class ve ifade olarak da Max(Score) kullanılan düz bir tablo şu satır toplamını üretir:

Example straight table with sum of rows

Düz tablo, satırların toplamı yerine her zaman ifade toplamı olarak hesaplanan bir pivot tabloya dönüştürülseydi, bir sorun olurdu:

Example pivot table with expression total

Bu örnekte, 12 toplam değeri beklediğimiz değerdir ve 5 değeri aynı şekilde amaca uygun olmayan toplamdır. Bu durumda, ifadede boyut yerine Aggr işlevi kullanılabilir.

Özgün ifade Aggr işlevi içine alınır; ayrıca çevreleyen grafiğin boyutu, Aggr işlevi içinde kullanılır. Şimdi bu paket bir Sum toplamasında bağımsız değişken olarak kullanılmaktadır. Tablo artık, beklenen toplamı gösterecektir:

Example pivot table with sum of rows

Gelişmiş toplama işlevinin güzelliği, ayrı ayrı satırlarda yalnızca tek bir değere değerlendirme yapmasıdır. Bunun nedeni, boyutun her bir sıradan veri satırında yalnızca bir olası değere sahip olmasıdır. İç boyut ve ifade, çevreleyen grafikle aynı olduğundan, her bir değer, şüphesiz, Sum ve gelişmiş toplama işlevleri içine alınmayan değerle birebir aynı olur.

Bununla birlikte toplam satırı için, gelişmiş toplama işlevi, boyut alanının her bir değeri için bir tane olmak üzere üç değer döndürür. Bunlar da sonuçta Sum toplamasıyla toplanır. Biçimsel olarak hala ifade toplamı olmayı sürdürürken, sonuç satırların toplamına eşit olur.

See also