Ana içeriğe geç

Toplama işlevli iç içe geçmiş toplamalar

BU SAYFADA

Toplama işlevli iç içe geçmiş toplamalar

TOTAL niteleyicisiyle iç içe geçme her zaman yeterli olmaz. Daha genel iç içe geçme için gelişmiş toplama işlevini hesaplanan boyutlarla birlikte kullanmanız gerekir.

Example:  

Aşağıdaki veri koddan okunmuştur:

Example data table with SalesRep and Customer fields

Bu veriye verildiğinde sorulacak soru şu olur: "Her bir satış temsilcisinin kaç müşterisi var?".

Bu soru standart bir QlikView tablo kullanılarak kolaylıkla yanıtlanır:

Az önce edinilen bilgiye göre bazı yeni sorular ortaya çıkabilir: "Kaç satış temsilcisinin yalnızca bir müşterisi var? Kaç satış temsilcisinin üç veya daha fazla müşterisi var?".

Bu basit örnekte ifade sütunlarındaki sayıları elle saymanın kolay olduğu gerçeğini göz ardı ederseniz, bu sorular toplamın ikinci kez sıralanmasını gerektiren türde sorulardır. Hesaplamayı yapmak için gereken veriler, orijinal alanda mevcut değildir ve orijinal alanlardan doğrudan hesaplanamaz.

Yukarıdaki grafikte bulunan ifade sütununu yeni bir grafikte bir boyut olarak kullanmanın bir yolunu bulmanız gerekir. Bu da, gelişmiş toplama işlevi kullanılarak elde edilebilir.

İlk grafiğin hesaplamasını yeni bir grafik içinde "iç grafik hesaplama" olarak gerçekleştirmek amacıyla, boyut için şu deyimi kullanmanız gerekir:

=Aggr(Count(Customer),SalesRep)

Ardından, yeni grafik için şu ifadeyi girersiniz:

Count(Distinct SalesRep)

QlikView temel tablodaki satırları sayacağından, DISTINCT niteleyicisi gereklidir.

Ortaya çıkan tablo "Kaç satış temsilcisinin 1, 2, 3 vs. müşterisi var?" sorusunu yanıtlar:

İki noktaya dikkat edilmesi gerekir:

  1. İkinci grafik hiç bir şekilde birinci tablonun varlığını gerektirmez. Bu grafik, kendi boyutu içinde tanım ilk sıralama toplamasıyla diğerlerinden tamamen bağımsızdır.
  2. İç içe geçme olasılıkları bununla da bitmez. Gelişmiş toplama işlevinin boyut bağımsız değişkenleri, şüphesiz, hesaplanan boyutlar içerebilir ve bunun sonucu olarak da gelişmiş toplama işlevi kullanılır. Bununla birlikte, toplamanın üçüncü seviyesini geçerken yaptıklarınız içinde kaybolmanız oldukça kolay olacaktır.

See also