Ana içeriğe geç

Sum - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Sum - grafik fonksiyonu

Sum() , toplanmış veriler genelinde ifadenin veya alanın verdiği değerlerin toplamını hesaplar.

Syntax:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

  • expr: Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
  • SetExpression: Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
  • DISTINCT: Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
    Not: DISTINCT niteleyicisi desteklenmesine karşın, bazı veriler ihmal edildiğinde okuyucuyu yanlış yönlendirerek toplam değerin gösterildiğini düşünmesine neden olabileceğinden, bu niteleyiciyi kullanırken çok dikkatli olun.
  • TOTAL: TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder. TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

    Toplama kapsamını tanımlama

Examples:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç

Sum(UnitSales)

38. UnitSales içindeki değerlerin toplamı.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Tüm UnitPrice ile UnitSales çarpımlarının toplamı.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

Hem tablodaki tüm satırlar hem de toplam için 505; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı ederek toplamın halen 505 olduğu anlamına gelir.

Customer B seçimini yapın.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 (yapılan seçimden bağımsız olarak); çünkü Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Tablo biçiminde örnek veri
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view