Gå till huvudinnehåll

Anpassade beskrivningar

Du kan lägga till mått och bilder som anpassade beskrivningar som visas som ytterligare beskrivningar över en visualisering. Du kan lägga till ett mått från ett fält eller lägga till ett mått med ett uttryck. Du kan även dölja hela eller delar av beskrivningarna i en visualisering.

Anpassad beskrivning över ett segment i ett cirkeldiagram

Custom tooltip over a pie chart slice

Anpassade beskrivningar kan användas i följande typer av visualiseringar:

 • Stapeldiagram
 • Kombinationsdiagram
 • Linjediagram
 • Karta
 • Cirkeldiagram
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta

Skapa en anpassad beskrivning

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Klicka på det diagram som du vill redigera.

 3. Klicka på fliken Beskrivning i egenskapspanelen.
 4. Ställ in växlaren på Anpassad för att kunna lägga till mått som beskrivningar.

 5. Klicka på Lägg till mått om du vill lägga till mått som en beskrivning. Klicka på Lägg till en bild om du vill lägga till en bild som en beskrivning. Du kan lägga till mått och en bild i en enda beskrivning.
  Du kan lägga till ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält. Du kan även lägga till mått med hjälp av ett uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Det befintliga uttrycket visas som standard.

Du kan ta bort grundläggande rader i beskrivningen genom att välja Dölj grundläggande rader.