Gå till huvudinnehåll

Stapel- och ytdiagram

Från och med May 2021 går det inte att skapa nya stapel- och ytdiagram. Information om hur du konfigurerar befintliga instanser av det här diagrammet finns i den senaste hjälpversionen innan stödet upphörde: Stapel- och ytdiagram – February 2021. Befintliga stapel- och ytdiagram kommer att fungera även i fortsättningen men det går inte att lägga till nya. Vi rekommenderar att du ersätter befintliga stapel- och ytdiagram med stapel-, linje- och kombinationsdiagram. Många funktioner i stapel- och ytdiagrammet har lagts till i dessa diagram.

Stapeldiagram
Linjediagram
Kombinationsdiagram