Gå till huvudinnehåll

Täthetsskikt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Täthetsskikt

Med ett täthetsskikt kan du visualisera punkttätheten på en yta med en färgtoning.

Varje punkt påverkar en cirkulär yta med högst påverkan i mitten och avtagande mot utkanten. Du kan ange punkternas påverkansradie, ändra dess färg och skala den för att passa din visualisering. Tätskikt kan användas för att visa hotspots av aktivitet, befolkningstäthet med mera.

Karta med täthetsskikt som visar antal globala vulkanutbrott.

Map with density layer.

Lägga till ett täthetsskikt

  1. Gör ett av följande:

    • Dra och släpp ett fält med punktdata på kartan, välj Lägg till som nytt skikt och välj Lägg till som täthetsskikt.
    • I Skikt i egenskapspanelen, klicka på Lägg till skikt och välj Täthetsskikt. Klicka på Lägg till i Dimensioner, och välj ett fält som innehåller punktdata som kan användas som dimension.
  2. Om det finns problem med punktplatser kan du justera platsinställningar i Platser på egenskapspanelen.

    Mer information finns i Begränsa platsomfattning i kartskikt.

När skiktet har lagts till kan du justera dess utseende och andra inställningar i egenskapspanelen. Mer information om inställningar finns här Egenskaper för kartor.