Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Redigera en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition.Variabler definieras med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan välja att redigera en variabel från variabelöversikten när du redigerar ett ark i en opublicerad app.

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variables i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabelöversikten.

  Variabelöversikten öppnas.

  Anteckning om informationOm du vill redigera eller ta bort en variabel som har definierats i skriptet kan du antingen redigera i skriptet med hjälp av Skriptredigeraren eller ta bort den från skriptet och sedan redigera den i variabelöversikten.
 2. Välj en variabel som du vill redigera från listan och klicka på Edit.

  Variabeln utvidgas och följande visas:

  • Definition (om sådan finns)
  • Beskrivning (om sådan finns)
  • Taggar (om sådana finns)
 3. Redigera variabeln enligt önskemål:

  • Du kan öppna uttrycksredigeraren och skapa definitionen genom att klicka på Expression.

  • Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

  • Tryck på Esc när du vill avsluta variabelredigeringen.

   Anteckning om informationOm du klickar på Delete tas variabeln bort.
  • Lägg till nya taggar genom att skriva och klicka på Create new eller trycka på Retur. Ta bort taggar genom att klicka på Cancel.
 4. Spara ändringarna genom att klicka på Edit. Du kan även spara genom att klicka utanför variabelavsnittet i variabelöversikten eller genom att klicka utanför fönstret med variabelöversikten.

Variabeln uppdateras.