Gå till huvudinnehåll

Felsökning - Använda Data Storytelling

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du använder data storytelling i Qlik Sense.

Jag kan inte redigera en berättelse

Jag vill göra ändringar i en berättelse men kan inte redigera den.

Possible cause  

Berättelsen är publicerad.

Proposed action  

Om du skapade berättelsen ska du först avpublicera den för att aktivera redigering.

Mer information finns i Avpublicera en berättelse.

Proposed action  

Om du inte skapade berättelsen kan du göra en dubblett av berättelsen för att aktivera redigering. Den kopierade berättelsen uppdateras inte när originalberättelsen uppdateras.

Mer information finns här Arbeta med berättelser.

Ett ark saknas

När jag spelar upp en berättelse saknas ett ark.

Possible cause  

Arket har tagits bort.

Arket är privat (finns i en annan användares Mina ark).

Proposed action  

Om arket är privat ska du be ägaren till arket att publicera det.

Mer information finns i Publicera och Publicera ett ark.

Jag kan inte ändra utseende på en ögonblicksbild

Jag vill använda auto för en ögonblicksbildsegenskap men bildens utseende påverkas inte.

Possible cause  

Ögonblicksbilden är för liten.

Proposed action  

I storytelling-vyn ska du öka storleken på ögonblicksbilden.

Mer information finns här Redigera sidor.

Jag kan inte ta en ögonblicksbild

Jag vill ta en ögonblicksbild men det går inte.

Possible cause  

Den visualisering som du försöker ta en ögonblicksbild av är ofullständig.

Den visualisering du försöker ta en ögonblicksbild av är ett komplement. Komplement har som standard inte ögonblicksbilder aktiverat.

Den visualisering som du försöker ta en ögonblicksbild av är en filterruta. Ögonblicksbilder av filterrutor stöds inte.

Proposed action  

Slutför visualiseringen.

Mer information finns här Skapa och redigera visualiseringar.

Aktivera funktionen för ögonblicksbilder i huvudskriptet till visualiseringskomplementet. För att göra det måste du ställa in egenskapen för ögonblicksbild till sann. Du behöver behörighet att redigera skriptet eller få hjälp från en utvecklare.

Mer information finns i Tillåt ögonblicksbilder av din visualisering (endast på engelska).

Jag kan inte ändra ordning på sidorna i en berättelse

Jag vill flytta en sida i berättelsetidslinjen men det går inte.

Possible cause  

Du använder musen på en hybridenhet.

Proposed action  

Gör ett av följande:

  • Stäng av stöd för enhet med pekskärm i den globala menyn (Menu).
  • Håll ned musknappen i några sekunder innan du flyttar sidan.
  • Alternativt kan du använda pekskärmen i stället och flytta elementet genom att trycka länge och dra.

Data i min ögonblicksbild finns inte visualiseringen

När jag går till källan från en ögonblicksbild ser jag inte samma data i visualiseringen som i ögonblicksbilden.

Possible cause  

Användaren som tar ögonblicksbilden har åtkomst till data som du inte har. Det beror på section access-behörighet som definieras i dataladdningsskriptet.

Proposed action  

Begär att få samma section access-rättigheter som anges i skriptet.