Gå till huvudinnehåll

Felsökning – upptäcka

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när data upptäcks och analyseras i Qlik Sense.

Min sökning ger inga resultat

Possible cause  

Du har låst urval.

Proposed action  

Lås upp urval och genomför sedan en ny sökning.

  1. Klicka på urvalet med Locked.
  2. Klicka på Locked för att låsa upp
  3. Gör en ny sökning.

Min sökning med Insight Advisor ger inte några resultat

Possible cause  

Du letar efter ett fält som inte är ett originalobjekt.

Proposed action  

Leta efter ett originalobjekt istället. Du kan dessutom använda smartsökning för att hitta fält som inte är originalobjekt.

Ofullständig visualisering

Ingen visualisering visas, istället visas felmeddelandet Ofullständig visualisering.

Possible cause  

Visualiseringen innehåller datafält som du inte har åtkomst till.

Proposed action  

Kontakta din Qlik Sense-administratör för att se om du kan få åtkomst till de utelämnade datafälten så att du kan använda visualiseringen.