Gå till huvudinnehåll

Verktyg för berättelser

När du arbetar med en berättelse kan du använda ett antal olika verktyg och bibliotek för att få berättelsen att vara övertygande.

Verktyg för berättelser
UI-element Beskrivning
Snapshot Ögonblicksbildsbibliotek med alla de ögonblicksbilder du tagit.
Text Textobjekt med olika textformat (såsom rubrik och citat).
Shapes Formbibliotek med ett antal former (såsom rektanglar, cirklar, linjer och pilar).
Effects Effektbibliotek med en uppsättning visuella effekter som du kan använda i ögonblicksbilderna.
Image Mediaobjekt med olika typer av media (exempelvis bilder).
App objects Arkbibliotek med ark i appen, som kan infogas som realtidsdataark i din berättelse.