Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Tidslinjer i berättelser

Tidslinjen ger dig en översikt över din berättelses struktur och innehåll. Den innehåller miniatyrer av dina sidor.

Klicka på miniatyrerna för att gå mellan sidorna. En markerad miniatyr visar motsvarande sida i sidvyn. Du kan ändra ordning på bilderna genom att flytta runt dem på tidslinjen. Du kan lägga till och ta bort sidor.

Tidslinje för en berättelse på ett par sidor och snabbmenyn för den valda sidan.

Story timeline with shortcut menu open.

Kontroller för tidslinjen

Alternativ för kontroller för tidslinjen
UI-element Beskrivning
Create new Lägger till en sida direkt efter den aktuella sidan.

Snabbmeny för tidslinjen

Snabbmeny för tidslinjen
UI-element Beskrivning
Skapa en dubblett Skapar en dubblett av den aktuella sidan.
Ta bort Tar bort en bild från tidslinjen.

Mer information