Gå till huvudinnehåll

Bildbiblioteket

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Bildbiblioteket

Bildbiblioteket innehåller en lista över alla dina ögonblicksbilder. Bilderna sorteras och grupperas i datumordning, med de nyaste längst upp. Ögonblicksbilderna grupperas i följande datakategorier: Idag, Den här veckan och Äldre.

När du tar en ögonblicksbild kan du skapa en anteckning för ögonblicksbilden. Anteckningen hjälper dig att skilja mellan de olika ögonblicksbilderna i bildbiblioteket när du bygger en berättelse. Anteckningen är inte tillgänglig när du spelar upp berättelsen.

Observera: Endast kategorier som innehåller ögonblicksbilder visas. Om det inte finns några ögonblicksbilder från idag visas inte kategorin Idag.

Du kan öppna bildbiblioteket från två platser: från en visualiserings snabbmeny och från berättelsens verktygspanel i storytelling-vyn. Vilket innehåll som du ser i bildbiblioteket beror på varifrån du öppnar biblioteket:

  • Om bildbiblioteket öppnas från en visualisering visas enbart de ögonblicksbilder som har tagits för denna visualisering.
  • Om bildbiblioteket öppnas från vyn för Data Storytelling visas samtliga ögonblicksbilder från alla visualiseringar i appen.

Klicka på Edit för att redigera listan över ögonblicksbilder. Du kan ta bort ögonblicksbilder eller redigera anteckningar till ögonblicksbilder.

Observera: Du kan inte ta bort ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
Observera: Du kan inte redigera anteckningar för ögonblicksbilder som tillhör en publicerad version av en app.
Bildbiblioteket när det öppnas från storytelling-vyn, med ögonblicksbilder som har försetts med anteckningar, ordnade efter datumkategorier.

Snapshot library.

Arkvyn, lägga till en anteckning i en ögonblicksbild.

Snapshop annotation dialog.