Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Välja i ett realtidsdataark

När du spelar upp en berättelse kan du göra urval i realtidsark precis som du kan i ett ark i arkvyn.

Aktivera val

Gör följande:

  1. Gå till storytelling-vyn och klicka på Arrow right ovanför tidslinjen.
  2. Förflytta dig till en sida med ett realtidsark.
  3. Klicka på arket för att aktivera det för urval.

    Det är möjligt att interagera med arket.

  4. Börja göra urval i visualiseringarna.

Visualiseringarna svarar på urval och filtrerar ut delmängder av uppgifter.

Anteckning om informationDu kan inaktivera möjligheten att göra urval genom att klicka utanför realtidsarket, eller genom att navigera till en annan berättelsesida.

När du spelar upp en berättelse på en liten skärm måste du gå till arkvyn för att visa arket och göra val.

Återställa val

Du kan återställa urval du har gjort på realtidsarket.

Gör följande:

  • Med vissa urval gjorda på realtidsarket spelar du upp berättelsen och klickar samtidigt på Återställa val.

Urvalen på arket återställs till samma urval som det hade då du infogade realtidsarket på sidan.

Anteckning om informationÅterställningen ger dig möjlighet att alltid återgå till samma urval som när du infogade arket på sidan.