Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Söka inom urval eller visualiseringar

Du kan söka efter värden och göra urval från den filtrerade lista som detta resulterar i. Du kan söka urvalselement i urvalsraden och inom visualiseringar som filterrutor och tabeller.

Klicka på ett urval och skriv in en söksträng i popup-fönstret för urval. Listan filtreras medan du skriver för att visa matchande värden.

Resultatet av sökningen efter 'Food' i urvalet Produktgrupp.

Selection search.

Resultatet av sökningen efter 'Mich' i filterrutan Försäljarnamn.
List search.
Anteckning om informationVid sökning gäller en absolut gräns på högst 5 000 tecken.

Du kan använda följande metoder för att söka i urval:

  • Textsökning. Använda text, inklusive jokertecken och plus- och minustecken.
  • Sökning med jokertecken. Tecknet tilde "~" som prefix gör att även oexakta matchningar hittas.
  • Numerisk sökning. Relationssymboler (">", ">=", "<" eller "<=") gör så att värden större än, mindre än och så vidare kan hittas.
  • Sökning med hjälp av uttryck. Ett likhetstecken (=) anger ett uttryck. Fältvärden som matchar uttrycket väljs.

Du kan även söka i hela din datauppsättning med smartsökning. Mer information finns i Använda smartsökning.

Textsökning

Allteftersom du skriver din söksträng filtrerar Qlik Sense fältvärdena och visar matchande element. Om du gör en normal sökning (utan jokertecken) visas strängar som matchar söksträngen. Om du använder flera strängar, som avdelas med blanktecken, tolkas var och en av dessa som separata söksträngar och visar alla fältvärden som innehåller någon av strängarna. Om du vill att de separata söksträngarna ska tolkas som en enda sträng använder du citattecken (" ") för att länka samman strängarna. Du kan även använda ett plustecken (+) för liknande resultat. Genom att använda ett plustecken anger du villkoret att strängar med plustecken måste ingå bland de matchande elementen. Strängarna behöver däremot inte ligga intill varandra eller ligga i den ordningsföljd som de angavs i. Ett minustecken (‑) innan en sökterm utesluter resultat som innehåller denna text.

Anteckning om informationSökningen är inte skiftlägeskänslig.
Exempel på textsökning
Exempel Resultat
"orange juice"

Strängen “orange juice” hittar bara fältvärden som innehåller hela strängen.

orange juice Utan citattecken visas alla fält som innehåller antingen “orange” eller “juice”.
+orange +juice Hitta matchningar såsom “orange juice”, “orange and apple juice” och “juice from oranges”.
-orange ‑juice Utesluter resultat som innehåller orange eller juice.

Jokertecken

Du kan använda ett eller flera jokertecken i en söksträng. Följande jokertecken kan användas:

Jokertecken
Jokerteckensökning Representation
* Noll eller fler tecken, inklusive blanktecken. Jokertecknet är flexibelt och matchar valfritt tecken eller teckenmängd i en viss placering.
? Ett enskilt tecken, inklusive blanktecken. Detta jokertecken är användbart när du misstänker att en sträng kan vara felstavad, när du är osäker på stavningen eller om strängen innehåller specialtecken som kan vara svåra att återskapa korrekt.
^ Början av ord inom fältvärde. Det här jokertecknet används tillsammans med andra jokertecken.
Anteckning om informationOm du använder jokertecken visas endast de poster som matchar hela söksträngen. Ett blanksteg innebär sålunda inte ett logiskt ELLER. Söksträngen '*creamed' ger ingen träff för "Rocky's creamed corn" eftersom värdet inte slutar med “creamed”. Söksträngen “creamed*” ger inte heller någon träff för "Rocky's creamed corn" eftersom värdet inte börjar med “creamed”.
Exempel på jokertecken
Exempel Resultat
a* Hittar alla de värden som börjar på bokstaven “a”, inklusive strängar med flera ord där det första ordet börjar på “a”.
*b Hittar alla de värden som slutar på bokstaven “b”, inklusive strängar med flera ord där det sista ordet slutar på “b”.
*c* Hittar alla de värden som innehåller bokstaven “c”, inklusive strängar med flera ord.
*^ab*

Returnerar alla de värden som innehåller ord som börjar på “ab”.

Motsvarar en vanlig sökning efter “ab”, men till skillnad från den vanliga sökningen kan den göras mer komplex med hjälp av jokertecken. Den kan även användas i en programbaserad sökning, exempelvis i Set Analysis.

r?ck Hittar alla de värden som består av fyra bokstäver och som börjar på “r” (följt av vilket tecken som helst) och som slutar på “ck”, exempelvis “rack”, “rick”, “rock” och “ruck”.
r?? ????d Hittar alla de värden som består av ett ord på tre bokstäver som börjar på “r” och ett ord på fem bokstäver som slutar på “d”.
Anteckning om informationMellanslag i en söksträng har betydelse. Om du söker efter “*corn” får du även träffar på strängar som slutar på exempelvis “popcorn”och “corn”. Om du använder ett mellanslag i söksträngen, “* corn”, får du bara träffar som slutar på “corn”.

Sökning med jokertecken

Sökning med jokertecken liknar vanlig textsökning, men jämför och sorterar alla fältvärden enligt hur lika de är söksträngen. Sökning med jokertecken är särskilt användbar när man misstänker att poster kan vara felstavade. Sökning med jokertecken kan också hjälpa dig hitta flera värden som är nästan identiska.

Inled söksträngen med tecknet tilde "~". Medan du skriver sorteras värdena efter graden av likhet med söksträngen. De bästa matchningarna visas överst i listan. Om du trycker på returtangenten väljs det första värdet i listan.

Numerisk sökning

Numerisk sökning är mycket lik textsökning. Den enda skillnaden är att söksträngen måste inledas med någon av relationsoperatorerna ">", ">=", "<" eller "<=".

Exempel på numerisk sökning
Exempel Resultat
>900 Hittar alla värden som är större än 900.
<=900 Hittar alla värden som är mindre än eller lika med 900.
>900<1000 Hittar alla värden som är större än 900 och mindre än 1000.
<900>1000 Hittar alla värden som är mindre än 900 eller större än 1000.

Sökning med hjälp av uttryck

En uttryckssökning börjar alltid med ett likhetstecken (=). Uttrycket utvärderas för varje fältvärde i sökfältet. Alla värden för vilka sökuttrycket returnerar ett värde som inte är noll väljs.

I en filterruta med Sales-värden kan du använda en sökning som: =Sum(Sales) > 1000000 för att hitta värden större än 1 000 000. Detta är en enkel sökning, och du kan få motsvarande resultat med en numerisk sökning: >1000000. En uttryckssökning är ofta det enda valet. Om du till exempel vill söka efter värden i associerade fält måste du använda uttryckssökning.

Example:  

Låt oss anta att du har en filterruta med försäljare. Du kan nu använda en uttryckssökning för de försäljare som har en försäljning som överskrider exempelvis 5 000 000. Söksträngen liknar nu den tidigare söksträngen: =Sum(Sales) > 50000000. Eftersom försäljningsvärdena är kopplade till försäljare kan du göra sökningen i filterrutan Sales Rep.

Expressiv sökning i en filterruta med en söksträng.

Expressive search.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!