Gå till huvudinnehåll

NullValue

Om NullAsValue-satsen används ersätter den definierade symbolen alla NULL-värden i NullAsValue-angivna fält med den angivna strängen.

Syntax:  

NullValue

Example:  

NullAsValue Field1, Field2;

set NullValue='<NULL>';