Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

OpenUrlTimeout

Denna variabel anger i sekunder den tidsgräns som Qlik Sense ska hålla när data hämtas från URL-källor (t.ex. HTML sidor). Om den utelämnas blir det en tidsgräns på ungefär 20 minuter.

Syntax:  

OpenUrlTimeout

Example:  

set OpenUrlTimeout=10;

Mer information