Gå till huvudinnehåll

Strängfunktioner

Den här delen beskriver funktioner för att hantera och modifiera strängar. I funktionerna nedan är parametrarna uttryck där s ska tolkas som en sträng.

Alla funktioner kan användas både i dataladdningsskriptet och i diagramuttryck, förutom Evaluate som endast kan användas i dataladdningsskriptet.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning samt syntaxen för funktionen. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.