Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

FINV - skript- och diagramfunktion

FINV() returnerar inversionen av F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med F-fördelningen och måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FDIST på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!