Gå till huvudinnehåll

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Om section access används bör inte Star is-satsen användas i datadelen av skriptet (under Section Application). Däremot kan stjärntecknet användas i de skyddade fälten i Section Access-delen av skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita Star is-satsen eftersom denna alltid är implicit i section access.

Begränsningar

 • Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av Unqualify-satsen eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel tabeller av typerna info-load eller mapping-load.
 • När stjärntecknet används i ett reduceringsfält (ett fält som länkar till data) i section access representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan ingå i data, men som inte är listade i section access.
 • Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon typ av datareduktion utanför Section Access-området.

Exempel

I exemplet nedan finns ett utdrag av ett dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, OMIT

ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, SALES

USER, USER2, WAREHOUSE

USER, USER3, EMPLOYEES

USER, USER4, SALES

USER, USER4, WAREHOUSE

USER, USER5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

 • Star -tecknet är *.
 • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
 • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
 • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
 • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UTESLUTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
 • USER5 har en ”*” tillagd, vilket innebär att samtliga listade fält under UTESLUT är otillgängliga. Stjärntecknet * motsvarar alla listade värden, inte alla värden i fältet. Det betyder att användaren USER5 inte kan se fälten SALES, WAREHOUSE eller EMPLOYEES men däremot kan se fältet ORDERS.