Gå till huvudinnehåll

SQLTables

Satsen sqltables returnerar ett antal fält som beskriver tabellerna i den ODBC- eller OLE DB-datakälla som man gjort en koppling, connect, till.

Syntax:  

SQLTables

 

Fälten kan kombineras med fält som genererats av sqlcolumns- och sqltypes-kommandona för att ge en bra överblick över en viss databas. De fem standardfälten är följande:

TABLE_QUALIFIER

TABLE_OWNER

TABLE_NAME

TABLE_TYPE

REMARKS

För en detaljerad beskrivning av fälten, se en referenshandbok om ODBC.

Example:  

Connect to 'MS Access 7.0 Database; DBQ=C:\Course3\DataSrc\QWT.mbd';

SQLTables;

Anteckning om informationVissa ODBC-drivrutiner kanske inte stöder det här kommandot. Vissa ODBC-drivrutiner kan ge ytterligare fält.

Mer information