Gå till huvudinnehåll

FlushLog

Satsen FlushLog tvingar Qlik Sense att skriva innehållet i skriptbufferten till skriptets loggfil.

Syntax:  

FlushLog

 

Innehållet i bufferten skrivs till loggfilen. Detta kommando kan vara användbart för felsökning eftersom du får data som annars hade kunnat gå förlorade när en skriptexekvering inte lyckas.

Example:  

FlushLog;