Gå till huvudinnehåll

Delvis laddning

PÅ DEN HÄR SIDAN

Delvis laddning

En vanlig (ej delvis) laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara Load - och Select-satser med ett inledande Add-, Merge- eller Replace-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Only-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Observera: Du kan göra delvisa laddningar med Qlik Engine JSON API eller knappen Ladda. Mer information om knappen Ladda finns i Knapp.