Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Delvis laddning

En vanlig (ej delvis) laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara Load - och Select-satser med ett inledande Add-, Merge- eller Replace-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Only-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Anteckning om informationDu kan göra delvisa laddningar med Qlik Engine JSON API eller knappen Ladda. Mer information om knappen Ladda finns i Knapp.