Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

First

Prefixet First till en LOAD- eller SELECT (SQL)-sats används för att ladda ett angivet antal poster från en datakälla i tabellformat.

Syntax:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
n

Ett godtyckligt uttryck, vars resultat är ett heltal som anger det maximala antalet poster som ska laddas.

n kan omslutas av parenteser, såsom (n), men detta är inget krav.

Examples:  

First 10 LOAD * from abc.csv;

First (1) SQL SELECT * from Orders;

Mer information