Gå till huvudinnehåll

Switch..case..default..end switch

PÅ DEN HÄR SIDAN

Switch..case..default..end switch

Satsen switch är en konstruktion för att göra val i skriptet som tvingar skriptexekveringen att följa olika vägar beroende på värdet hos ett uttryck.

Syntax:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

Observera: Eftersom switch-satsen är en kontrollsats, och som sådan slutar med ett semikolon eller radslut, måste var och en av dess fyra möjliga satser (switch, case, default och end switch) rymmas på en egen rad i skriptet.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
expression Ett godtyckligt uttryck.
valuelist En kommaavgränsad lista av värden med vilka uttryckets värde jämförs. Skriptexekveringen fortsätter med satserna efter den första gruppen där värdet i valuelist motsvarar uttryckets värde. Varje värde i valuelist kan vara ett godtyckligt uttryck. Om det inte finns någon motsvarighet efter något case, körs satserna efter default, om sådant finns.
statements Valfri grupp av en eller flera Qlik Sense-skriptsatser.

Example:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

See also